Zabawy dla najmłodyszch

Cykliczne zajęcia edukacyjne dla malucha.

Zajęcia grupowe skierowane do najmłodszych dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym, prowadzone wg autorskiego programu, który dostosowany jest do możliwości i potrzeb dzieci w tym najmłodszym wieku.

Cykliczne zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży.

Zajęcia grupowe skierowane dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym (klasy I- III) oraz młodzieży szkolnej, prowadzone wg autorskiego programu ,podczas którego przekazujemy treści związane z: mową ciała psa, komunikacją pies - człowiek, dobrostanem psów.

Jednorazowe zajęcia dla dzieci
i młodzieży.

Zajęcia grupowe trwające 30-45 minut w zależności od wieku uczestników. Podczas zajęć omawiane są: psie potrzeby, obowiązki opiekuna psa, a także przekazujemy treści związane z bezpiecznym kontaktem i zabawą z psem.Możliwe dopasowanie treści, tematu do potrzeb placówki.

Cykliczne zajęcia terapeutyczne.

Indywidualne zajęcia skierowane są do osób w każdnym wieku: z kynofobią, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  z trudnościami w uczeniu się,
z  niepełnosprawnością ruchową,  autyzmem, zespołem aspergera, a także z niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Cykl "Bezpieczny Kontakt
z psem"

Podczas 4 spotkań omawiamy treści/ zagadnienia: bezpieczny kontakt i zabawa z psem, psie potrzeby, dobrostan, mowa ciała psa, komunikacja pies - człowiek

Cykl "Psie potrzeby i obowiązki opiekuna psa"

Podczas 4 spotkań omawiamy treści/ zagadnienia:  psie potrzeby, obowiązki opiekuna psa, humanitarne traktowanie psów, psia bezdomność, pies w schronisku,
sterylizacja psów, świadoma adopcja i zakup psa, podstawy bezpiecznego kontaktu z psem i szkolenia psa.

Terapia ręki, zajęcia sensoryczne:

Podczas zajęć usprawniania jest kończyna górna. Dzięki obecności psa zajęcia stają się bardziej interesujące, atrakcyjniejsze. Pies pełni rolę motywatora dla uczestnika terapii. Dziecko często nie zdaje sobie sprawy, że ćwiczenia które wykonuje z udziałem psa działają w ten sam sposób co ćwiczenia wykonywane tylko z terapeutą. Ćwiczenia są również przeplatane możliwością wykonywania z psem sztuczek.

​Przygotowanie do 1.klasy i wsparcie w klasach I- III

Zajęcia dla przedszkolaków przygotowujących się do podjęcia nauki w 1.klasie. Podczas zajęć ćwiczymy: klasyfikację zbiorów, przeliczanie na konkretach w zakresie dziesięciu, rozpoznawanie podstawowych kształtów geometrycznych, rozwijamy motorykę małą, grafomotorykę, poznajemy  litery, a chętni uczą się czytać. Dla dzieci z klas I - III  zajęcia dają wsparcie podczas pierwszego, najważniejszego szkolnego etapu edukacyjnego.
Pracujemy dostosowując program do dziecka i do jego obszaru do rozwoju.​

Nauka czytania, terapia pedagogiczna

Podczas zajęć wykorzystywane są metody wspomagające naukę czytania takie jak:  metoda symultaniczno-sekwencyjna (krakowska) prof. J. Cieczyńskiej, czytania globalnego Glenna Domana, metoda werbo - tonalna   prof. P Guberina. Podczas zajęć towarzyszy nam pies, który nie ocenia tempa, ani jakości czytania, powoduje jednak zmniejszenie stresu poprzez obniżenie ciśnienia kwi. Dzięki terapeucie, który nie ocenia, nie krytykuje dziecko lepiej się skupia i poprawia technikę czytania. Czytanie staje się przyjemne. Pies pełni przede wszystkim rolę motywatora. Terapia pedagogiczna z udziałem psa to także profilaktyka oraz terapia dysleksji, wsparcie przy leworęczności, lateralizacji skrzyżowanej.

​Przygotowanie do 1.klasy
i wsparcie w klasach I- III

Diagnoza oraz terapia logopedyczna dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych (m.in. afazja, dysartria). Pies w roli motywatora.Profilaktyka logopedyczna oraz stymulacja rozwoju mowy - dla grup zorganizowanych (żłobki, przedszkola) - również z udziałem psa. ​

W​arsztaty dogoterapeutyczne dla rodzin​​

Zajęcia dla całych rodzin, w tym rodzin adopcyjnych, rodzin z doświadczeniem zerwanych więzi, rodzin tzw.pachworkowych.

Cykl zajęć terapeutycznych, edukacyjnych i rozwojowych z udziałem psa dla dzieci wraz z opiekunami/rodzicami, podczas których cała rodzina poprzez wspólne aktywności zbliża się do siebie i pogłębia więzi, relacje. Działania rodzinne z udziałem psa pozwalają na lepsze wzajemne zrozumienie. Warsztaty wzmacniające poczucie bezpieczeństwa, budujące pewność siebie, poczucie sprawstwa. Podczas warsztatów można nauczyć się rozpoznawać  i wyrażać, również te trudne emocje.

​Warsztaty dogoterapeutyczne dla młodzieży z ośrodków socj​oterapeutycznych oraz domów dziecka

Zajęcia jednorazowe lub cykliczne tworzone w odpowiedzi na potrzeby placówki. Program i cena ustalana indywidualnie. Mamy doświadczenie w realizacji kilku programów warsztatów dogoterapeutycznych dla młodzieży z ośrodka socjoterapii oraz małych dzieci z domów dziecka, w tym dzieci chorych.

 

Z​ajęcia plenerowe - rekreacja
z psem

Zajęcia podczas których są pokazy posłuszeństwa psów, psich sztuczek, porady behawioralne, pokaz frisbee + nauka rzucania dyskiem frisbee do celu, kącik dla dzieci: zabawy plastyczne, ruchowe, sensoryczne. W okresie jesienno-zimowym możliwy pokaz dyscyplin zaprzęgowych oraz przejażdżki z psami husky na specjalnej hulajnodze lub sankach.

Dogfrisbee dla dzieci

Wprowadzenie uczestników w świat frisbee. Zajęcia ruchowe polegające na nauce rzutów dyskami frisbee. Przed zajęciami zawsze jest rozgrzewka, następnie nauka rzutów.

Zapraszamy do obejrzenia filmiku z zajęć z dziećmi:
http://liceumerazmus.pl/dogoterapia-na-swiezym-powietrzu/

Eventy Świąteczne

​Z okazji różnych świąt - Światowego Dnia Zwierząt, Międzynarodowego Dnia Kundelka, Świąt Bożego Narodzenia - mogą odwiedzić Twoją placówkę lub najbliższych pieski, by w wesoły sposób ​edukować oraz umilić czas :) Zimową porą pieski husky mogą przywieźć ze sobą św.Mikołaja lub Śnieżynkę oraz wór prezentów :) Ostatnia oferta dotyczy wyłącznie  "grzecznych dzieci". ​Szczegółowy program i koszt -ustalane indywidualnie.​

 

DO GÓRY