OFERTA

 • Zajęcia edukacyjne grupowe

  od 150 PLN
  Cena za grupę do 15 osób 150zł, każdy kolejny uczestnik dopłaca 10 zł Poza Łodzią - dojazd jest dodatkowo płatny. Stawka do ustalenia.
  Jednorazowe oraz cykliczne zajęcia dla:
  - żłobka czas trwania do 20 minut
  - przedszkola, domy dziecka do 30 minut
  - szkoły oraz dorośli, seniorzy (DPS, MOPS, DDP) do 45 minut
 • Kynofobia (lęk przed psem)

  100 PLN
  Zajęcia indywidualne w sali DwŁ, czas trwania do 60 min

  Ilość spotkań w cyklu uzależniona jest od poziomu lęku uczestnika, a czas pojedynczego spotkania od wieku dziecka. Na pierwsze spotkanie zapraszamy całą rodzinę uczestnika.
 • Przygotowanie do kl I i wsparcie w kl I-III

  70 - 100 PLN
  Zajęcia indywidualne bez psa (70 zł), z udziałem psa (100 zł) - w sali DwŁ,
  
w domu ucznia (100 zł)
 • Zajęcia terapeutyczne (nauka czytania, terapia ręki, terapia pedagogiczna)

  70 - 100 PLN
  Zajęcia indywidualne bez psa (70 zł), z udziałem psa (100 zł) - w sali DwŁ,
  
w domu uczestnika (100 zł)
  - nauka czytania
  - terapia ręki
  - terapia pedagogiczna
 • Zajęcia logopedyczne (dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy)

  80 - 100 PLN
  Zajęcia indywidualne bez psa (80 zł), z udziałem psa (80 zł) - w sali DwŁ,
  
w domu uczestnika (100 zł)
  - dyzartria
  - afazja
  - dyslalie, wady wymowy (seplenienie, rotacyzm i inne)
  - opóźniony rozwój mowy
 • Warsztaty dogoterapeutyczne dla młodzieży z ośrodków socjoterapeutycznych oraz domów dziecka

  od 150 PLN
  Zajęcia grupowe, czas trwania 45 min.
 • Eventy

  od 600 PLN
  Cena i czas trwania oraz ilość psów podczas eventu ustalane indywidualnie

  *udział w piknikach

  *pokazy posłuszeństwa
  
*dogfrisbee
  
*psie zaprzęgi
 • Szkolenie psów

  I spotkanie ok.2 godz.- 200 PLN, kolejne 100 zł/60 min PLN
  Indywidualne szkolenie z podstawowego posłuszeństwa
  Ćwiczenia Rally – O
  Problemy behawioralne
  Zobacz nasze szkolenia
 • Wynajem sali

  od 20 PLN
  - zajęcia indywidualne (20 zł / h)
  - zajęcia grupowe (koszt za team 10 zł/ h)
  - seminaria i warsztaty (uzgodnienia indywidualne w zależności o dnia i ilości godzin)
DO GÓRY