Kurs II stopnia dogoterapii „Praktyk dogoterapii” edycja VI – OSTATNIE DNI NABORU

1 600,00 

9 wolnych miejsc

Opis

KURS II STOPNIA DOGOTERAPII – „PRAKTYK DOGOTERAPII” – 2021/2022
II stopień obejmuje 4 weekendowe zjazdy zakończone zaliczonymi: pracami domowymi, odbytymi praktykami, egzaminem praktycznym i teoretycznym w terminie 12 miesięcy od daty rozpoczęcia kursu II stopnia.

Miejsce: Łódź, Ul. Dereniowa 7

Data:4 zjazdy weekendowe: 16-17.10, 20-21.11, 15-16.01, 12-13.02. Obowiązuje 90 % frekwencja.

Szkolenie psa – osoby wybierające się z własnym psem mają możliwość uczestnictwa w 10 spotkaniach nastawionych na indywidualne podejście.

Absolwenci kursu II stopnia mają możliwość korzystania z naszej wiedzy i doświadczenia także po ukończeniu kursu, a także istnieje możliwość współpracy przy spełnieniu określonych warunków.

Nasza opieka nad Wami nie ogranicza się jedynie do zjazdów. Możecie korzystać z naszej wiedzy i doświadczeń również po ukończeniu kursu! Macie także możliwość odbycia  większej liczby praktyk, by nabrać pewności w prowadzeniu zajęć.

Osoby wybierające się na kurs z własnym psem mają zagwarantowane indywidualne podejście do szkolenia psa.

Program:
I Część teoretyczna:
1) dział KYNOLOGIA:

– Udomowienie psa,
– Rasy psów, temperament, jak dopasować do zajęć
– Etapy rozwoju psa,
– Socjalizacja psa,
– Teoria uczenia się psów,
– Zmysły psa w praktyce,
– Dobrostan. Jak dostosować zajęcia do psa,
– Komunikacja pies – człowiek
– Komunikacja: pies – pies

2) dział SZKOLENIE PSA – indywidualne podejście do każdego psa.

Szkolenie obejmuje pierwsze spotkanie indywidualne, kolejne dostosowywane są do psów (mogą być indywidualne, grupowe bądź online).
Ćwiczenia dopasowywane są do danego psa.
Wszystko to zamyka się w 10 lekcjach do wykorzystania w ciągu 12 miesięcy od rozpoczęcia kursu II stopnia.

3) dział: DOGOTERAPIA – rozszerzenie zasadniczych zagadnień teoretycznych poruszonych na I części kursu, m.in.:
– Struktura zajęć, scenariusz zajęć: spotkania indywidualne, jak konstruować, na co zwracać uwagę, „plan B”, pisanie programów dla dziecka/grup, pisanie projektów zajęć dogoterapii oraz przykładowe programy i projekty;
– Jak prawidłowo poprowadzić zajęcia, schemat zajęć, przebieg, jak dostosowywać zajęcia do potrzeb dzieci.
– Bezpieczny kontakt z psem.
– Kynofobia. Co to jest, jak pracować, przykłady z życia, doświadczenia z pracy zawodowej
– Dogopomoce – wskazówki praktyczne

II Część praktyczna:
– obserwowanie oraz prowadzenie zajęć w grupach – praktyki w różnych placówkach,
– przygotowanie i powadzenie zajęć indywidualnych na naszej sali
– szkolenie psa do dogoterapii – co jest nam potrzebne, nauka komend, określenie stanu emocjonalnego psa
– nagranie filmów z komunikacji z późniejszym ich omówieniem
– sztuczki, psie sporty – jak wykorzystać potencjał psa podczas zajęć,
– relaksacja dla psa – masaż GaSa (osobne warsztaty z twórczynią GaSa – Martą Muchą Balcerek  https://martamucha.pl/),
– pierwsza pomoc psom

Po ukończeniu kursu II stopnia uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia kursu.
Jeżeli pies zda pozytywnie wewnętrzny test uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wraz z psem.
Na egzamin psa składa się: część zawierająca elementy posłuszeństwa Rally-O, dodatkowe ćwiczenia (sztuczki) wybrane przez właściciela oraz  uczestnictwo psa w zajęciach dogoterapii po odpowiednim przygotowaniu.

Koszt:

Kurs II stopnia: 1600 zł
Szkolenie psa: 10 lekcji – 700 zł
Egzamin psa: 150 zł

Kadra: Zespół Dogoterapii w Łodzi http://www.dogoterapiawlodzi.pl/

Dla kogo?
Na kurs I stopnia przyjmujemy wszystkich zainteresowanych tematyką dogoterapii, na kurs II stopnia przyjmujemy absolwentów kursu I stopnia z odpowiednim wykształceniem lub doświadczeniem w pracy z ludźmi.

Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr ewid.2.10/00036/2017 uzyskany w dniu 9 II 2017r. Istnieje możliwość zwrotu kosztów kursu wszystkim bezrobotnym oraz poszukującym pracy z Urzędów Pracy właściwych dla ich miejsca zamieszkania. Szczegółowe warunki do uzyskania w Powiatowych Urzędach Pracy właściwych dla miejsca zamieszkania osoby chcącej skorzystać z dofinansowania.

Przyjmujemy zlecenia na szkolenie osób bezrobotnych i poszukujących pracy, finansowane ze środków publicznych, takich jak np. Fundusz Pracy, PFRON, fundusze pomocowe Unii Europejskiej

DO GÓRY