WYPRZEDANE

Kurs dogoterapii II stopnia „Praktyk dogoterapii”

150,00 1 400,00 

SKU: 10 Kategoria:

Opis

KURS II STOPNIA DOGOTERAPII – „PRAKTYK DOGOTERAPII” – zima 2020/2021
II stopień obejmuje 4 weekendowe zjazdy zakończone wewnętrznym testem psa – dla uczestnika z psem oraz egzaminem praktycznym i teoretycznym dla wszystkich uczestników.
Miejsce: Łódź, Dereniowa 7
Data:4 zjazdy weekendowe: 17-18 X 2020, 21-22 XI 2020, 23-24 I 2021  oraz pierwszy lub drugi weekend marca 2020 (do ustalenia). Obowiązuje 90 % frekwencja. W przypadkach losowych jest możliwość dokończenia kursu z kolejną edycją.

W części praktycznej kursu dotyczącej psa, nasze ćwiczenia oraz szkolenie czy też praktyka podczas zajęć nie ogranicza się tylko do kursu, ale jest możliwość korzystania z naszej wiedzy i doświadczeń także po ukończeniu kursu!
Osoby wybierające się na kurs z własnym psem mają zagwarantowane indywidualne podejście do szkolenia psa.

Program:
I Część teoretyczna:
1) dział KYNOLOGIA:
​- Udomowienie psa,
– Rasy psów, temperament, jak dopasować do zajęć
– Tajemnice testów psów – wewnętrzny test
– Etapy rozwoju psa,
– Socjalizacja psa,
– Zmysły psa w praktyce,
– Dobrostan. Jak dostosować zajęcia do psa,
– Komunikacja pies – człowiek
– Komunikacja: pies – pies

2) dział SZKOLENIE PSA

3) dział: DOGOTERAPIA – rozszerzenie zasadniczych zagadnień teoretycznych poruszonych na I części kursu, m.in.:
– Struktura zajęć, scenariusz zajęć: spotkania indywidualne, jak konstruować, na co zwracać uwagę, „plan B”, pisanie programów dla dziecka/grup, pisanie projektów zajęć dogoterapii oraz przykładowe programy i projekty;
– Jak prawidłowo poprowadzić zajęcia, schemat zajęć, przebieg, jak dostosowywać zajęcia do potrzeb dzieci.
– Bezpieczny kontakt z psem.
– Kynofobia. Co to jest, jak pracować, przykłady z życia, doświadczenia z pracy zawodowej
– Dogopomoce – wskazówki praktyczne

II Część praktyczna:
– obserwowanie (minimum 3 godziny zegarowe) oraz prowadzenie (minimum 6 godzin zegarowych) zajęć w grupach,
– prowadzenie zajęć indywidualnych,
– szkolenie psa do dogoterapii – co jest nam potrzebne, nauka komend – zajęcia grupowe i indywidualne
– sztuczki, psie sporty – jak wykorzystać potencjał psa podczas zajęć,
– relaksacja dla psa – masaż GaSa (osobne warsztaty z twórczynią GaSa – Martą Muchą Balcerek https://www.facebook.com/gasa.martamucha/ ),
– pierwsza pomoc psom

Po ukończeniu kursu II stopnia uczestnik otrzymuje certyfikat.
Jeżeli pies zda pozytywnie wewnętrzny egzamin otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Kurs II stopnia 1400 zł

Testy predyspozycji psa 150 zł

Szkolenie psa 500 zł

Egzamin 150 zł

Kadra: Zespół Dogoterapii w Łodzi http://www.dogoterapiawlodzi.pl/

Limit miejsc: max 10 kursantów

Dla kogo?
Na kurs II stopnia przyjmujemy wyłącznie absolwentów kursu I stopnia

Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr ewid.2.10/00036/2017 uzyskany w dniu 9 II 2017r. Istnieje możliwość zwrotu kosztów kursu wszystkim bezrobotnym oraz poszukującym pracy z Urzędów Pracy właściwych dla ich miejsca zamieszkania. Szczegółowe warunki do uzyskania w Powiatowych Urzędach Pracy właściwych dla miejsca zamieszkania osoby chcącej skorzystać z dofinansowania.

Przyjmujemy zlecenia na szkolenie osób bezrobotnych i poszukujących pracy, finansowane ze środków publicznych, takich jak np. Fundusz Pracy, PFRON, fundusze pomocowe Unii Europejskiej

S

PŁATNOŚĆ

Uczestnik, Testy predyspozycji psa, Szkolenie psa, Egzamin psa

DO GÓRY