„Certyfikowany Kurs Dogoterapii I i II stopnia”  marzec – wrzesień 2024

Opis

Otwieramy zapisy na „Certyfikowany Kurs Dogoterapii I i II stopnia”  w 2024

Jeśli chcesz być jako pierwszy poinformowana/y o szczegółach wydarzenia (terminach zjazdów oraz cenie) wypełnij formularz 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaNJjmqZumswLYRv83jFJdviBTLO4fBJzNjgsZ-Ek3-B3Q5g/viewform

 

Wypełnienie tego formularza nie pociąga za sobą obowiązku zapłaty.

 

 

Zapraszamy wszystkich chętnych na jednolity: „Certyfikowany Kurs Dogoterapii I i II stopnia”  w 2024 roku z praktykami, który łączy w sobie zakres realizowanego przez nas do tej pory: Kursu I stopnia dogoterapii: „Podstawy dogoterapii” oraz Kursu II stopnia dogoterapii: „Praktyk dogoterapii”. Jest to kurs integrujący oba stopnie.

Łódź, ul. Dereniowa 7 (Sala Dogoterapii w Łodzi)

Dla kogo?
Na kurs przyjmujemy wszystkich zainteresowanych tematyką dogoterapii.
Nie trzeba mieć własnego psa.
Liczba miejsc: 12 kursantów

Program:
I Część teoretyczna:
1) dział KYNOLOGIA:
– Tajemnice testów psów – wewnętrzny test dla psów przystępujących do kursu,
​-  Udomowienie psa,
– Rasy psów, temperament – wybór psa do pracy w dogoterapii,
– Etapy rozwoju psa,
– Socjalizacja psa – jak wychowywać psa z myślą o jego pracy w dogoterapii,
– Zmysły psa w praktyce – jak spożytkować naszą wiedzę o psich zmysłach podczas zajęć
– Dobrostan. Jak dostosować zajęcia do psa,
– Komunikacja pies – człowiek
– Komunikacja: pies – pies

2) dział: DOGOTERAPIA
– Historia dogoterapii
– Co to jest dogoterapia?
– Dogoterapeuta – kto to jest, jakie pełni funkcje, co robi podczas zajęć. Jakie zajęcia dla mnie?
– Pies w dogoterapii – wymagania, formalności, wybór,
– Formy, cele, przebieg zajęć
– Jak prawidłowo poprowadzić zajęcia, schemat zajęć, przebieg, jak dostosowywać zajęcia do potrzeb uczestników, plan „B”
– Zajęcia indywidualne, jak je konstruować, na co zwracać uwagę,
– Przygotowanie siebie i psa do zajęć
– Kynoporażki – jakich zajęć unikać
– Bezpieczny kontakt z psem – na każdych zajęciach i jako cykl edukacyjny,
– Kynofobia – wykład prowadzony przez psychologa nt. lęku przed psami oraz pracy terapeutycznej z pacjentami z kynofobią

II Część praktyczna
– obserwowanie (minimum 3 godziny zegarowe) oraz prowadzenie (minimum 6 godzin zegarowych) zajęć w grupach lub indywidualnych zaproponowanych przez nas (w różnych placówkach oraz na naszej sali)
– wykonanie 3 prac domowych
– udział w: warsztatach masażu relaksacyjnego psa, relaksacji psa
– udział w warsztatach prowadzonych przez lekarza weterynarii: Pierwsza Pomoc Psom
–  dogopomoce – pomysłowe wykorzystanie pomocy dydaktycznych podczas zajęć – pokaz

Część praktyczna jest składową egzaminu dla osób chcących uzyskać certyfikat ukończenia kursu.

Po ukończeniu kursu oraz napisaniu z pozytywnym wynikiem egzaminu pisemnego uczestnik otrzymuje: „Certyfikat ukończenia kursu I i II stopnia dogoterapii”

Wystawiamy zaświadczenia uczestnictwa w kursie honorowane we wszystkich miejscach, w których można prowadzić dogoterapię (m. in. placówki edukacyjne, placówki opiekuńczo-wychowawcze, szpitale, ośrodki zdrowia).

Oferowany przez nas kurs przygotowuje do wykonywania zawodu kynoterapeuty /dogoterapeuty (kod 323007) wskazanego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. Program kursu obejmuje szkolenie teoretyczne i praktyczne z zakresu umiejętności przypisanych do zawodu kynoterapeuta/dogoterapeuta opisanych w oficjalnej broszurze Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Zaznaczamy, że w obecnym stanie prawnym nie ma państwowych egzaminów nadających uprawnienia.

Na naszym kursie podniesiesz swoje kwalifikacje i potwierdzisz swoje kompetencje zawodowe poprzez uczestniczenie w kursie z praktykami i zakończenie kursu zdanym egzaminem!

———————————————————————————————————————————————————————————

W odpowiedzi na liczne pytania dotyczące udziału psa w dogoterapii, informujemy, że jest możliwość przystąpienia z psem do egzaminu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE EGZAMINU PSA PRZYSTĘPUJĄCEGO DO KURSU:

1. Testy predyspozycji *
2. Ocena komunikacji przewodnik – pies
3. Udział psa w praktykach – ocena współpracy przewodnika z psem podczas prowadzenia min.6 zajęć (po ukończeniu praktyk przez kursanta)
4. Losowo wybrane ćwiczenia z zakresu posłuszeństwa ułożone w tor Rally-O **

Po spełnieniu wszystkich wymagań egzaminu, pies otrzymuje zaświadczenie zdania egzaminu. Zaświadczenie potwierdza, że pies może uczestniczyć w zajęciach wspomagających edukację i terapię – w dogoterapii.

*TESTY PREDYSPOZYCJI PSA

Czas trwania: 20-30 minut

Podczas testów sprawdzamy reakcję psa na nowe miejsce oraz nowych ludzi.
Sprawdzamy czy i w jaki sposób właściciel odczytuje sygnały wysyłane przez psa.
Właściciel podczas testów może wspierać, nagradzać psa.

Sprawdzane są m.in:

  • sposób eksploracji przez psa otoczenia,
  • reakcja na dotyk,
  • reakcje na poruszające się przedmioty,
  • reakcje na przemieszczających się ludzi,
  • zachowanie przy osobach dziwnie poruszających się,
  • sposób wyciszenia się psa,
  • wieź między psem a właścicielem

** ĆWICZENIA RALLY-O
Poprawne wykonanie wylosowanych ćwiczeń Rally-O

SZKOLENIE PSA:

Szkolenie odbywa się poza zjazdami kursu i jest dopasowywane indywidualnie do pary przewodnik – pies.
Szkolenie może odbywać się indywidualnie, grupowo, bądź indywidualnie on-line.

———————————————————————————————————————————————————————————

Daty:
Zostaną podane we wrześniu 2023

———————————————————————————————————————————————————————————

Ceny:
Zostanie podana we wrześniu 2023

———————————————————————————————————————————————————————————

Kadra: Zespół Dogoterapii w Łodzi http://www.dogoterapiawlodzi/o-nas/

Spełniamy wszystkie wymogi prawne do prowadzenia oferowanych przez nas kursów.
Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.10/00013/2022. Istnieje możliwość zwrotu kosztów kursu wszystkim bezrobotnym oraz poszukującym pracy z Urzędów Pracy właściwych dla ich miejsca zamieszkania. Szczegółowe warunki do uzyskania w Powiatowych Urzędach Pracy właściwych dla miejsca zamieszkania osoby chcącej skorzystać z dofinansowania.

Przyjmujemy zlecenia na szkolenie osób bezrobotnych i poszukujących pracy, finansowane ze środków publicznych, takich jak np. Fundusz Pracy, PFRON, fundusze pomocowe Unii Europejskiej.

DO GÓRY