Opis

Zapraszamy wszystkich w wakacje na „Kurs Dogoterapii z praktykami”, który łączy w sobie zakres realizowanego przez nas do tej pory: Kursu I stopnia dogoterapii: „Podstawy dogoterapii” oraz Kursu II stopnia dogoterapii: „Praktyk dogoterapii”. Jest to kurs z praktykami integrujący oba stopnie.

Kilka ważnych informacji przed zapisaniem się na kurs:

 1. Zanim zapiszesz się na kurs zapoznaj się z regulaminem (https://dogoterapiawlodzi.pl/kategorie-oferty/regulamin/ )
  2. Jeżeli chcesz uzyskać certyfikat ukończenia kursu MUSISZ odbyć praktyki w łącznym wymiarze 9 godzin zegarowych w placówkach przez nas proponowanych, w wybranych przez Ciebie terminach.
  PRAKTYKI ZACZYNAJĄ SIĘ OD PAŹDZIERNIKA 2024
  Praktyki odbywają się głównie w Łodzi i na obrzeżach miasta. W ciągu jednego dnia zajęcia trwają od 20 do 90 minut – w zależności od specyfiki placówki i ilości grup.
  Prowadzimy zajęcia edukacyjne w żłobkach, przedszkolach, a także w szkołach oraz u seniorów
  3. Utworzona jest grupa (na FB) z grafikiem praktyk do której dołączone są osoby po opłaceniu kursu.
  Przed rozpoczęciem kursu można zaliczyć obserwacje, natomiast prowadzenie/współprowadzenie zajęć odbywa się od października 2024
  4. Dopuszczalna jest nieobecność 1 dnia na kursie spośród dni zjazdowych. Jeżeli jako uczestnik będziesz więcej dni nieobecny, a zależy Ci na ukończeniu kursu, istnieje możliwość odrobienia zaległych dni z kolejną edycją. Dopiero wówczas jest możliwość przystąpienia do egzaminu pisemnego.
  5. Przygotowanie psa w kierunku dogoterapii “pod naszym okiem” odbywa się poza zjazdami kursu, na indywidualnych spotkaniach (dodatkowo płatnych), podczas których można dopasować ćwiczenia do potrzeb danego zespołu: człowiek – pies.

 

Jeżeli nurtują Cię jakieś pytania skontaktuj się z nami przed zapisaniem się na kurs:  609-567-135 / 517-255-632.

 

A teraz szczegółowe informacje ????
Dla kogo?
Na kurs przyjmujemy:
– wszystkie pełnoletnie osoby zainteresowane tematyką dogoterapii,
– także osoby nie posiadające własnego psa.

Uczestnictwo psa w kursie:
Podczas kursu nie ma na sali psów kursantów, pomijając dzień przeznaczony na testy psów. Wtedy psy mają indywidualne ok 20 minutowe wejścia.
Szkolenie psa w kierunku dogoterapii odbywa się indywidualnie, poza zjazdami.

Miejsce: Łódź, ul. Dereniowa 7 (Sala Dogoterapii w Łodzi)

Liczba miejsc: 5-7 kursantów
W przypadku zapełnienia listy zgłoszeń, zostanie uruchomiona lista rezerwowa. Decyduje kolejność zgłoszeń: LISTA REZERWOWA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVfL9R_ZF42mJ8H4LayrsZrbgv8DVcpqPN5SV_noTAdgtVdA/viewform

Daty:
14-16.06, (14.06 w godzinach 17-20)
27-30.06
16-19.07

Wszystkie zjazdy odbywają się w godzinach 10-17, za wyjątkiem 14.06 (godz.17-20)

Ceny:
3700 zł uczestnictwo w kursie – płatne przed rozpoczęciem kursu
Dodatkowe opcje (w trakcie lub po ukończeniu kursu)*:
250 zł testy psa
1000 zł pakiet 10 lekcji szkoleniowych (stacjonarnie lub on-line) ważny 12 miesięcy od dnia zakupu
250 zł egzamin psa
120 zł pojedyncza lekcja szkoleniowa
*nie dotyczy osób zgłaszających się przez UP

Program:
I Część teoretyczna:

1) dział: DOGOTERAPIA
– Historia dogoterapii
– Co to jest dogoterapia?
– Dogoterapeuta – kto to jest, jakie pełni funkcje, co robi podczas zajęć. Jakie zajęcia dla mnie?
– Pies w dogoterapii – wymagania, formalności, wybór,
– Formy, cele, przebieg zajęć
– Przygotowanie siebie i psa do zajęć
– Jak prawidłowo poprowadzić zajęcia, schemat zajęć, przebieg, jak dostosowywać zajęcia do potrzeb uczestników, plan „B”
– Bank pomysłów na zajęcia
– Scenki aranżujących zajęcia
– Kynoporażki – jakich zajęć unikać
– Bezpieczny kontakt z psem – na każdych zajęciach i jako cykl edukacyjny,
– Kynofobia – wykład prowadzony przez psychologa nt. lęku przed psami oraz pracy terapeutycznej z pacjentami z kynofobią.

2) dział KYNOLOGIA:
– Testów psów – wewnętrzny test*
– Etapy rozwoju psa,
– Socjalizacja psa – jak wychowywać psa z myślą o jego pracy w dogoterapii,
– Zmysły psa w praktyce – jak spożytkować naszą wiedzę o psich zmysłach podczas zajęć,
– Dobrostan. Jak dostosować zajęcia do psa, jak zaaranżować przestrzeń.
– Komunikacja pies – człowiek
– Komunikacja: pies – pies
– Szkolenie psa – wybrane elementy przydatne w pracy w dogoterapii

II Część praktyczna
– obserwowanie (minimum 3 godziny zegarowe) oraz prowadzenie (minimum 6 godzin zegarowych) zajęć w grupach lub indywidualnych zaproponowanych przez nas,
– wykonanie 2 prac domowych,
– udział w warsztatach: “Pierwsza Pomoc Psom” prowadzonych w czasie kursu przez lekarza weterynarii
– dogopomoce – pomysłowe wykorzystanie pomocy dydaktycznych podczas zajęć – pokaz.

Osoby prowadzące kurs: Małgorzata Krzemińska, Małgorzata Waczyńska-Bartos

Podczas kursu wykłady i warsztaty poprowadzą także zaproszeni prelegenci: dogoterapeuci – praktycy, m.in:
pedagog Katarzyna Machnik (TUS z udziałem psa),
logopeda Natalia Ślusarczyk (Logopedia z udziałem psa),
psycholog/psychoterapeuta Agnieszka Ruszkiewicz-Kocik (Terapia kynofobii we współpracy z dogoterapeutą)
oraz
behawiorystka COAPE i instruktorka szkolenia psów Aleksandra Zawadzka-Glinka (Komunikacja psów),
Marta Mucha-Balcerek (techniki relaksacyjne i Masaż Relaksacyjny Psów „GaSa”),
lekarz weterynarii (I pomoc psom oraz opieka weterynaryjna nad psem pracującym).

Po ukończeniu kursu, tj. uczestnictwie w stacjonarnych zjazdach, zaliczeniu prac domowych, odbyciu wszystkich praktyk oraz napisaniu z pozytywnym wynikiem egzaminu pisemnego uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia “Kursu Dogoterapii z praktykami”.
Wystawiamy zaświadczenia ukończenia kursu honorowane we wszystkich miejscach, w których można prowadzić dogoterapię (m. in. placówki edukacyjne, placówki opiekuńczo-wychowawcze, szpitale, ośrodki zdrowia).

W odpowiedzi na liczne zapytania, informujemy, że jest również możliwość podejścia do egzaminu przez psa.

INFORMACJE DOTYCZĄCE EGZAMINU PSA PRZYSTĘPUJĄCEGO DO KURSU:
1. Testy psa **
2. Ocena komunikacji przewodnik – pies
3. Udział psa w praktykach – ocena współpracy zespołu: pies i człowiek podczas prowadzenia min. 6 zajęć (po ukończeniu praktyk przez kursanta)
4. Losowo wybrane ćwiczenia z zakresu posłuszeństwa ułożone w tor Rally-O ***

Przygotować psa można samemu, pod naszym okiem (wykupując pakiet szkoleniowy) lub u instruktora w macierzystym mieście.
Nie dopuszczamy do egzaminu psów, u których stosowane były metody awersyjne.

**TESTY
Testy psów:
Czas trwania testów: 15-20 minut,
Wejście psa na testy: indywidualnie dla każdego psa na konkretną godzinę.
Wiek psa: od około 10/12 miesięcy do 8 lat
Aby pies mógł przystąpić do testów powinien:
– swobodnie czuć się w nowym miejscu,
– swobodnie czuć wśród obcych osób,
– potrafić skupić się na przewodniku.

Przystępując z psem do testów, pamiętaj, że jeżeli chcesz aby Twój pies towarzyszył Ci podczas zajęć dogoterapii nie może przejawiać zachowań lękowych ani agresywnych. Jeżeli przystąpisz do testów i któreś z tych zachowań będą występowały (np. problem z wejściem do sali, nieufność do ludzi, chęć wyjścia z pomieszczenia poprzez oznaczanie drzwi, chowanie się za przewodnikiem lub pod krzesłem, szczekanie czy warczenie na osoby zbliżające się do psa, obrona zasobów), to testy zostaną przerwane.

Podczas testów sprawdzamy reakcję psa na nowe miejsce oraz nowych ludzi.
Sprawdzamy czy i w jaki sposób właściciel-opiekun odczytuje sygnały wysyłane przez psa.
Właściciel-opiekun podczas testów może wspierać, nagradzać psa.
Sprawdzane są m.in:
sposób eksploracji przez psa otoczenia,
reakcja na dotyk, sposób pobierania pokarmu,
reakcje na poruszające się przedmioty,
reakcje na przemieszczających się ludzi,
zachowanie przy osobach dziwnie poruszających się,
sposób wyciszenia się psa na koniec testów.

*** Ćwiczenia Rally-O
Poprawne wykonanie wylosowanych ćwiczeń Rally-O
Po spełnieniu wszystkich wymagań egzaminu, pies otrzymuje zaświadczenie zdania egzaminu. Zaświadczenie potwierdza, że pies może uczestniczyć w zajęciach wspomagających edukację i terapię – w dogoterapii.

Kadra: Zespół Dogoterapii w Łodzi O NAS -https://dogoterapiawlodzi.pl/o-nas/)
Posiadamy aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
Spełniamy wszystkie wymogi prawne do prowadzenia oferowanych przez nas kursów.

Oferowany przez nas kurs przygotowuje do wykonywania zawodu kynoterapeuty /dogoterapeuty (kod 323007) wskazanego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. Program kursu obejmuje szkolenie teoretyczne i praktyczne z zakresu umiejętności przypisanych do zawodu kynoterapeuta/dogoterapeuta opisanych w oficjalnej broszurze Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Zaznaczamy, że w obecnym stanie prawnym nie ma państwowych egzaminów nadających uprawnienia.
Na naszym kursie podniesiesz swoje kwalifikacje i potwierdzisz swoje kompetencje zawodowe poprzez uczestniczenie w kursie z praktykami i zakończenie kursu zdanym egzaminem!
Istnieje możliwość zwrotu kosztów kursu wszystkim bezrobotnym oraz poszukującym pracy z Urzędów Pracy właściwych dla ich miejsca zamieszkania. Szczegółowe warunki do uzyskania w Powiatowych Urzędach Pracy właściwych dla miejsca zamieszkania osoby chcącej skorzystać z dofinansowania.
Przyjmujemy zlecenia na szkolenie osób bezrobotnych i poszukujących pracy, finansowane ze środków publicznych, takich jak np. Fundusz Pracy, PFRON, fundusze pomocowe Unii Europejskiej.

 

DO GÓRY